Eesti Keeles

Missioon

Tõsta kvaliteedijuhtimise osatähtsust Eesti IT-sektoris ning tutvustada Eestit kui kvaliteetseid IT-teenuseid pakkuvat maad.

Visioon

Eesti IT ettevõtetel on aastaks 2015 ühine nägemus toodete kvaliteeti tagavast tootearendusprotsessist ning teenuste väljatöötamisest, oskus seda oma ettevõttes rakendada ning lisaks omatakse teadmisi kvaliteedijuhtimise standarditest ja sertifikaatidest ning ollakse võimelised neid taotlema.

Meie koostööpartnerid