Eesti Keeles

Tegevus

  1. IT ettevõtete koostöö täiendõppe alal. Teadmiste kaasajastamine tootearendusest ja teenuste väljatöötamisest kvaliteedijuhtimise alal sh kvaliteedikontrollist ja kvaliteeditõestamisest.
  2. Koostöö teadus- ja sertifitseerimisasutustega, arendamaks Eesti IT ettevõtetes välja kaasaegsed kvaliteedijuhtimise süsteemid ning kvaliteedikontrollimisega tegelevate ettevõtete puhul tõsta nende kontrolli- ja konsultatsioonikompetentsi.
  3. IT teenuseid kasutavate organisatsioonide teadlikkuse tõstmine kvaliteetsete IT toodete ja teenuste olemusest ning kvaliteedi kontrollimise võimalustest
  4. IT kvaliteedi konsultatsiooniettevõtete olemasolu teadvustamine

Meie koostööpartnerid