Eesti Keeles

Taust

Välisturul konkurentsivõime saavutamiseks on vajalik osata pakkuda kvaliteetseid teenuseid ja tooteid, sealjuures suutes seda ka eelnevalt tõestada. Eesti ei suuda oma piiratud ressurssidega välisturgudel tihedas konkurentsis suurte mahtudega turge võita ning on väga oluline, et suudetakse oma konkurentsieelis leida kvaliteetsete toodete ja teenuste pakkumisega.

Probleem: Eesti IT sektoril puudub süstemaatiline arusaam ja teadmised, kuidas kvaliteeti tõsta, puudub kvaliteedi tagamise hetkeolukorra kaardistus, firmadevaheline suhtlus ja ülevaade huvitatud osapooltest, IT firmad ei ole võimelised tõestama välismaal, et nad on suutlikud kvaliteetset tarkvara tootma. Eestis toimivad seltsid ja liidud on keskendunud IT sektorile ja koostööle üldiselt, kuid leiame, et kvaliteediklastri eesmärgid on rohkem fokuseeritud.

Meie koostööpartnerid