Eesti Keeles

Eesmärgid

Eesti IT ettevõtetel on aastaks 2015 ühine nägemus toodete kvaliteeti tagavast tootearendusprotsessist ning teenuste väljatöötamisest, oskus seda oma ettevõttes rakendada ning lisaks omatakse teadmisi kvaliteedijuhtimise standarditest ja sertifikaatidest ning ollakse võimelised neid taotlema. Läbi tõestatud kvaliteetse tooteportfelli tuntakse Eestit kvaliteetsete IT toodete ja teenuste pakkujana välisturgudel.

  1. Luues ja korraldades erinevaid suhtlusringe ja kommunikatsioonivõimalusi parandada ja soodustada firmadevahelist infovahetust kvaliteedijuhtimise teemadel Eestis ja välisriikides
  2. Tutvustada ja populariseerida kvaliteedijuhtimise tegevusi nii IT teenuste ja toodete tellijatele kui ka IT teenuste ja toodete pakkujatele
  3. Soodustada firmades IT teenuste ja toodete kvaliteedikontrolli
  4. Ühtlustada Eesti kvaliteedijuhtimise standardeid lähtudes potentsiaalsete ekspordiriikides nõutavatest standarditest.
  5. Õppereiside, messide, infotubade, seminaride ja konverentside korraldamine
  6. Teha ühisturundust Eesti IT kvaliteedijuhtimise teenustele

Meie koostööpartnerid